Partner
Dynamics

อย่าเพิ่งร่วมหุ้นกับใครถ้ายังไม่ได้เรียนเรื่องนี้

อย่าเพิ่งร่วมหุ้นกับใคร
ถ้ายังไม่ได้เรียนเรื่องนี้

ราคาพิเศษภายในวันที่ 5 สิงหาคมนี้เท่านั้น

[hurrytimer id="3676"]

750 บาท

ปกติ 1,950 บาท

ถ้าไม่อยากเสียเพื่อนอย่าทำธุรกิจด้วยกัน
เป็นคำที่ใครๆก็บอกกัน ในวันนี้ถ้าคุณกำลังจะเริ่มกิจการ
หรือจะร่วมหุ้นกับใครก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องมั่นใจนั่นคือ
การควบรวมนั้นต้องให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าการทำคนเดียว
และนี่คือคลาสสัมมนา Vitual ผ่าน Zoom
ที่จะทำให้คุณมั่นใจว่าต่อจากนี้ไปจะจับมือกับใคร
จะได้ทั้งงานและความสัมพันธ์

ถ้าไม่อยากเสียเพื่อนอย่าทำธุรกิจด้วยกันเป็นคำที่ใครๆก็บอกกัน ในวันนี้ถ้าคุณกำลังจะเริ่มกิจการ หรือจะร่วมหุ้นกับใครก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องมั่นใจนั่นคือ การควบรวมนั้นต้องให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าการทำคนเดียว และนี่คือคลาสสัมมนา Vitual ผ่าน Zoom ที่จะทำให้คุณมั่นใจว่าต่อจากนี้ไปจะจับมือกับใคร จะได้ทั้งงานและความสัมพันธ์

สิ่งที่คุณจะได้
จากคลาสนี้

ไปคนเดียวไปได้ไว จะไปให้ไกลต้องไปด้วยกัน

ไปคนเดียวไปได้ไว
จะไปให้ไกลต้องไปด้วยกัน

คลาสนี้เหมาะกับใคร

เจ้าของกิจการ

เพิ่มโอกาส
เพิ่มศักยภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ

หัวหน้างาน / HR

ที่ต้องการมองหา โอกาสในการเริ่มธุรกิจ ให้คนจำได้ จะออกมาสอน ทำคอร์ส สร้างผู้ติดตามนี่ล่ะใช่

เจ้าของกิจการขนาดเล็ก

ที่อยากจะขยับตัวเองโตขึ้น บนโลกออนไลน์ จนเหล่าแบรนด์ ต้องมาจ้างขอให้รีวิวสินค้า

ผลตอบรับจากผู้เรียน

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

[hurrytimer id="3676"]

750 บาท

ปกติ 1,950 บาท

แนะนำให้รีบซื้อ
ก่อนคู่แข่งของคุณ
จะแย่งพื้นที่สื่อของคุณไป
จนไม่เหลือโอกาส

ค้นพบความอัจฉริยะในตัวคุณ

เมื่อคุณค้นพบอัจฉริยะในตัวคุณและเข้าใจการใช้ความสามารถนั้น
คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆ

Get Biz (Thailand) Co., Ltd. © All Rights Reserved