Crisis Leadership
Online Course

ได้เวลาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

คว้าโอกาสค้นหาทางออกให้ธุรกิจของคุณ

[hurrytimer id="3618"]

750 บาท

ปกติ 1,950 บาท

วิกฤตอาจเป็นช่วงเวลาที่แย่ แต่คลาสนี้จะบอกคุณว่านี่คือ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในการปรับกลยุทธ์ของกิจการคุณ

วิกฤตอาจเป็นช่วงเวลาที่แย่ แต่คลาสนี้จะบอกคุณว่านี่คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการปรับกลยุทธ์ของกิจการคุณ

สิ่งที่คุณจะได้
จากคลาสนี้

วิกฤตมาแล้ว จะแค่รอเฉยๆ หรือ คว้าโอกาสนี้
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของตัวเอง

วิกฤตมาแล้ว จะแค่รอเฉยๆ หรือ
คว้าโอกาสนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้ธุรกิจของตัวเอง

คลาสนี้เหมาะกับใคร

ฟรีแลนซ์

เพิ่มโอกาส
เพิ่มศักยภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ

พนักงาน

ที่ต้องการมองหา โอกาสในการเริ่มธุรกิจ ให้คนจำได้ จะออกมาสอน ทำคอร์ส สร้างผู้ติดตามนี่ล่ะใช่

เจ้าของกิจการขนาดเล็ก

ที่อยากจะขยับตัวเองโตขึ้น บนโลกออนไลน์ จนเหล่าแบรนด์ ต้องมาจ้างขอให้รีวิวสินค้า

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

ผลตอบรับจากผู้เรียน

[hurrytimer id="3618"]

750 บาท

ปกติ 1,950 บาท

ค้นพบความอัจฉริยะในตัวคุณ

เมื่อคุณค้นพบอัจฉริยะในตัวคุณและเข้าใจการใช้ความสามารถนั้น
คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆ

Get Biz (Thailand) Co., Ltd. © All Rights Reserved