มั่งคั่งมากกว่าที่ตาเห็น

มั่งคั่งมากกว่า
ที่ตาเห็น

นิทานที่สอดแทรกเรื่องราวของการ
พัฒนาตัวเองสู่ความมั่งคั่งไว้ในเด็กชายวัย 9 ขวบ

คว้าโอกาสค้นหาทางออกให้ธุรกิจของคุณ

750 บาท

ปกติ 1,950 บาท

เรื่องราวของเด็กชายริชาร์ด ที่ตามหาเหตุผลของชีวิตกับภารกิจที่คุณพ่อให้มา
เรื่องราวที่ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ พัฒนาความคิดจากการยอมรับสภาพที่ไม่ต้องการ
ให้เปลี่ยนมุมมอง ให้มองเห็นโลกในมุมที่ต่างไป ผ่านการผจญภัยของเขา
ซึ่งทำให้เขารู้ตัวเลยว่า เขาคือคนที่สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้
ไม่ต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่เขาเป็นอีกต่อไป และนั่นล่ะคือความมั่งคั่ง
ที่ริชาร์ดได้ค้นพบ มากกว่าที่ตาของเขาจะเคยเห็น

เรื่องราวของเด็กชายริชาร์ด ที่ตามหาเหตุผลของชีวิตกับภารกิจที่คุณพ่อให้มาเรื่องราวที่ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
พัฒนาความคิด
จากการยอมรับสภาพ
ที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนมุมมอง ให้มองเห็นโลกในมุมที่ต่างไป ผ่านการผจญภัยของเขา ซึ่งทำให้เขารู้ตัวเลยว่าเขาคือคนที่สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ ไม่ต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่เขาเป็นอีกต่อไป
และนั่นล่ะคือความมั่งคั่งที่ริชาร์ดได้ค้นพบมากกว่าที่ตาของเขาจะเคยเห็น

สิ่งที่คุณจะได้
จากหนังสือเล่มนี้

หนังสือเปลี่ยนแนวคิด ที่ไม่ใช่ How to
ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันดีกว่านี้ได้
หนังสือเล่มนี้อาจมีคำตอบให้กับคุณ

หนังสือเปลี่ยนแนวคิด ที่ไม่ใช่ How to
ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันดีกว่านี้ได้
หนังสือเล่มนี้อาจมีคำตอบให้กับคุณ

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร

นักธุรกิจ

ที่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปอีกขั้น

บุคคลทั่วไป

ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

เจ้าของกิจการขนาดเล็ก

ที่อยากจะขยับตัวเองให้โตขึ้น

คำนิยมหลังปกหนังสือ​

คำนิยมหลังปกหนังสือ

750 บาท

ปกติ 1,950 บาท

ค้นพบความอัจฉริยะในตัวคุณ

เมื่อคุณค้นพบอัจฉริยะในตัวคุณและเข้าใจการใช้ความสามารถนั้น
คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆ

Get Biz (Thailand) Co., Ltd. © All Rights Reserved