มั่งคั่งระดับตำนาน

มั่งคั่งระดับตำนาน

ทางสู่ความสำเร็จอาจมีมากมาย
หนังสือเล่มนี้สรุปออกมาเป็น 8 เส้นทาง
ว่าแต่เส้นทางไหนล่ะที่เหมาะกับคุณ

คว้าโอกาสค้นหาทางออกให้ธุรกิจของคุณ

750 บาท

ปกติ 1,950 บาท

สตีฟ จ๊อบ วอร์เรน บัฟเฟต โอปราห์ วินฟรีย์ ล้วนเป็นคนสำเร็จทั้งนั้น
แต่เขาแต่ละคนต่างมีเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ต่างกัน
และนั่นคือจุดที่หนังสือเล่มนี้จะบอกว่า เมื่อแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่าง
แล้วเมื่อเราต้องการจะสำเร็จบ้าง เราจะเลือกทางไหน

สตีฟ จ๊อบ วอร์เรน บัฟเฟต
โอปราห์ วินฟรีย์ ล้วนเป็นคนสำเร็จ
ทั้งนั้น แต่เขาแต่ละคนต่างมี
เส้นทางสู่ความสำเร็จที่ต่างกัน
และนั่นคือจุดที่หนังสือเล่มนี้จะบอกว่า
เมื่อแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่าง
แล้วเมื่อเราต้องการจะสำเร็จบ้าง
เราจะเลือกทางไหน

สิ่งที่คุณจะได้
จากหนังสือเล่มนี้

อยากสำเร็จต้องเรียนรู้จากคนสำเร็จ
แต่ถ้าทางของเขามันไม่ใช่ทางของเรา
แล้วเราจะทำอย่างไร

อยากสำเร็จต้องเรียนรู้จากคนสำเร็จ
แต่ถ้าทางของเขามันไม่ใช่ทางของเรา
แล้วเราจะทำอย่างไร

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร

นักธุรกิจ

ที่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปอีกขั้น

บุคคลทั่วไป

ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

เจ้าของกิจการขนาดเล็ก

ที่อยากจะขยับตัวเองให้โตขึ้น

คำนิยมหลังปกหนังสือ​

คำนิยมหลังปกหนังสือ

750 บาท

ปกติ 1,950 บาท

ค้นพบความอัจฉริยะในตัวคุณ

เมื่อคุณค้นพบอัจฉริยะในตัวคุณและเข้าใจการใช้ความสามารถนั้น
คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆ

Get Biz (Thailand) Co., Ltd. © All Rights Reserved